Dołączamy do protestu rybaków. Zero opłat za wodę!

Maj 13, 2016
Dołączamy do protestu rybaków. Zero opłat za wodę!

Gospodarstwo rybackie w Ślesinie dołączyło do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko rządowym planom wprowadzenia opłat za wodę do celów chowu i hodowli ryb. Na znak protestu, przy wjeździe do gospodarstwa, zawisły banery z hasłami „Pogotowie Protestacyjne” oraz „Ratujmy stawy i przyrodę – zero opłat za wodę”.

Środowisko rybackie protestuje przeciwko projektowi ustawy „Prawo wodne”, który zakłada, że krajowi rybacy będą musieli płacić za wodę pobieraną do hodowli między innymi z rzek, kanałów, lokalnych strug i strumyków. Nowa opłata może oznaczać poważne problemy dla krajowej akwakultury, gdyż gospodarstw nie będzie stać, aby ponosić dodatkowe koszt.

Opłata w najłagodniejszym wariancie spowoduje wzrost cen krajowych ryb pochodzących z hodowli. Spowoduje to spadek konkurencyjności rodzimej produkcji i kłopoty hodowców. W efekcie polskiego karpia zastąpią karpie importowane z innych krajów Unii Europejskiej, w których rybacy są zwolnieni z opłat za wodę! Najczarniejszy, ale bardzo realny scenariusz to likwidacja większości gospodarstw i idące za tym problemy społeczne, takie jak wzrost bezrobocia, ale również problemy środowiskowe i przyrodnicze.

Protestując, domagamy się aby rząd zrezygnował z nakładania na polskie gospodarstwa rybackie opłat za wodę używaną do celów hodowlanych. Stawy rybne to nie tylko hodowla ryb. Stawy to ogromne naturalne ekosystemy, będące miejscem życia setek gatunków dzikich zwierząt. Stawy rybne to także potężny rezerwuar słodkiej wody, którego powierzchnia znacznie przekracza powierzchnię wszystkich krajowych zbiorników retencyjnych. Nie pozwólmy, aby odgórne decyzje administracyjne zniszczyły ten wspaniały dorobek wypracowany przez pokolenia polskich rybaków.

 

20160513_125229

20160513_125324

20160513_125527