Łowisko Ślesin

 

REGULAMIN ŁOWISKA „ŚLESIN”

 

1. Właścicielem i zarządcą Łowiska „ŚLESIN” jest przedsiębiorstwo CGFP Ryby Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie.

2. Łowisko jest czynne w okresie od 1 kwietnia do 31 października, codziennie w godz. 7.00 – 19.00. także w weekendy, święta oraz inne dni wolne. Połów możliwy jest od godz. 5:00.

3. Korzystanie z łowiska możliwe jest wyłącznie po uprzednim wykupieniu pozwolenia u obsługi Łowiska. Wysokość opłaty za wędkowanie określa cennik. Zakup pozwolenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Pozwolenie na wędkowanie ważne jest w dniu, w którym zostało wykupione. Dowodem uiszczenia opłaty jest paragon wydrukowany z kasy fiskalnej.

5. Na terenie Łowiska należy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach i drogach. Teren Łowiska jest zamknięty dla ruchu kołowego.

6. Dozwolony jest połów za pomocą dwóch wędzisk na jednego wędkującego.

7. Na Łowisku dopuszcza się łowienie metodą spławikową, gruntową oraz żywcową.

8. Dopuszcza się możliwość zabrania maksymalnie 3 sztuk złowionych ryb, których waga nie przekracza 3 kg (dotyczy karpia, sandacza, jesiotra i amura).

9. Należy zadbać o jak najlepszą kondycję ryb ponownie wpuszczanych do wody. Złowione okazy można zważyć i wykonać sesję zdjęciową.

10. Wędkarze wykonujący zdjęcia złowionych ryb wyrażają zgodę na udostępnianie wykonanych fotografii zarządcy Łowiska.

11. W przypadku stwierdzenia, że ryba ucierpiała w trakcie połowu i po wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt natychmiast zgłosić obsłudze Łowiska.

12. Jeżeli wędkarz poprzez swoje działanie doprowadzi do śnięcia ryby, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty naliczanej według wagi śniętej ryby (w przypadku gdy przekroczony został limit złowionych sztuk).

13. Dopuszcza się nęcenie łowiska zanętami karpiowymi, które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska.

14. Każdy wędkarz zobowiązany jest dbać o czystość miejsca połowu. Wszelkie śmieci wynikające z użytkowania Łowiska należy zabrać ze sobą.

15. Osoby korzystające z Łowiska zobowiązane są do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu i samochodu przez obsługę Łowiska.

16. W trakcie przebywania na Łowisku zabronione jest:

a) spożywanie alkoholu;
b) łowienie ryb z łodzi lub pontonu;
c) układanie złowionych ryb na piasku i trawie;
d) wchodzenie do wody oraz kąpiel w stawach;
e) zakłócanie ciszy i porządku;
f) niszczenie zieleni i przyrody oraz infrastruktury rybackiej i turystycznej;
g) palenie ognisk.

17. Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie należy konsultować z obsługą Łowiska.

18. Właściciel Łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej.

19. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z Łowiska od jego przestrzegania.

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin jest ważny od 01.08.2016 r.

Jednodniowa opłata za korzystanie z łowiska: 25 zł


Kontakt z łowiskiem: Tel. 500 178 198, 607 064 439