Karp Nakielski na liście produktów tradycyjnych

Lipiec 27, 2016
Karp Nakielski na liście produktów tradycyjnych

Karp Nakielski z hodowli w Ślesinie k. Nakła nad Notecią został oficjalnie wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Właśnie otrzymaliśmy certyfikat, który potwierdza przynależność naszego karpia do zacnej rodziny polskich produktów tradycyjnych.

Wniosek o rejestrację karpia został złożony w grudniu 2015 roku. Zgodnie z wymogami ministerstwa, we wniosku należało wykazać że rejestrowany produkt stanowi element tożsamości społeczności lokalnej oraz należy do dziedzictwa kulturowego regionu. Ponadto na etapie wniosku o rejestrację konieczne było wykazanie, że sposób wytwarzania produktu nie zmienił się od przynajmniej 25 lat.

W przypadku karpia nie było z tym problemu. Tradycja gospodarki karpiowej w okolicach Ślesina ma około 100 lat, a w jego hodowli pozostajemy wierni metodom, których korzenie sięgają XIX stulecia. Oznacza to, że nasze karpie dojrzewają przez 3 lata, a ich produkcja ma charakter zrównoważony. W tym czasie ryby odżywiają się naturalnym pokarmem, który wytworzył się w ekosystemie stawów. Ponadto karpie dokarmiane są zbożami pochodzącymi z lokalnych upraw. Cała hodowla odbywa się zgodnie ze sztuką rybacką i przy zachowaniu dobrostanu ryb.

Na liście prowadzonej przez ministra rolnictwa znajduje się 67 produktów tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Co ciekawe wśród regionalnych specjałów Karp Nakielski jest pierwszym produktem rybnym.

 

 produkt_tradycyjny