Rybacy śródlądowi bez rekompensat wodnośrodowiskowych?

Luty 9, 2017
Rybacy  śródlądowi bez rekompensat wodnośrodowiskowych?

W związku z wiadomościami przedstawionymi przez Naczelnika Departamentu Rybołówstwa Pana Adama Sudyka podczas spotkania w Rytwianach w dn. 09.02 na temat wycofania z Priorytetu 2 PO Rybactwo i Morze poddziałania pn. akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zwracamy się do wszystkich rybaków reprezentujących różne organizacje rybackie i niezrzeszonych aby poprzez swoich Kolegów i Koleżanki, którzy będą uczestniczyć w tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowców Karpia w Słoku, wyrazili opinię, która posłuży uczestnikom Konferencji do podjęcia w imieniu całego środowiska rybackiego decyzji odnośnie dalszego postępowania celem przywrócenia tzw. „rekompensat wodnośrodowiskowych” oraz zachowania środków finansowych przeznaczonych na inne poddziałania w ramach Priorytetu 2. Uważamy, że rozwój rybactwa śródlądowego jest nie mniej ważny, a może ważniejszy niż morska gospodarka rybacka, a naruszanie wcześniejszych uzgodnień poza aprobatą rybaków śródlądowych uważamy za niedopuszczalne. Wspólnie walczymy nadal z opłatami za wodę, więc wspólnie walczmy o zachowanie ustalonego wcześniej podziału środków finansowych w ramach PO Rybactwo i Morze.

Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego

 

źródło: www.ptryb.pl